Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia 17-02-2017 w sprawie opracowania graficznego i wykonania panelu promocyjnego Marki Polskiej Gospodarki

Wygoda, dnia 03-03-2017
 
ZAMAWIAJĄCY:
Marzena Staniszewska-Mysiara ORIENT STYLE
Wygoda 2, 87-720 Ciechocinek
NIP 9710425587, REGON 871132804
 
Informujemy iż zakończona została procedura zapytania ofertowego z dnia 17-02-2017  r. w sprawie opracowania graficznego i wykonania panelu promocyjnego Marki Polskiej Gospodarkiprzeprowadzona w związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 z działania proeksportowego 3.3, poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand  POIR

Na wykonawcę usługi wybrano firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LAWALaurentowicz Adam, z siedzibą ul. Łódzka 152, 87-100 Toruń, która to firma uzyskała największą ilość punktów i złożyła najkorzystniejszą ofertę.

Marzena Staniszewska-Mysiara
właściciel