Informacja o zakończeniu postępowania ofertowego z dnia 29-06-2017 – stoisko – Hong Kong Jewellery & Gem Fair, 15-19.09.2017, Chiny

Wygoda, dnia 10-07-2017

 

ZAMAWIAJĄCY:

Marzena Staniszewska-Mysiara ORIENT STYLE

Wygoda 2, 87-720 Ciechocinek

NIP 9710425587, REGON 871132804

Tel. 516074878

e-mail: orientstyle@wp.pl

 

Informujemy, iż zakończona została procedura zapytania ofertowego z dnia 29-06-2017 na – Wynajem powierzchni z zabudową na targach UBM Hong Kong Jewellery & Gem Fair, 15-19 września 2017, Chiny,  przeprowadzona w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 z działania proeksportowego 3.3, poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand  POIR – projekt nr POIR.03.03.03-04-0005/17 Pt. Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa ORIENT STYLE – wypromowanie produktów branży jubilerskiej za granicą

 

Nie wpłynęła żadna oferta

 

Wobec powyższego zapytanie ofertowe pozostawiono bez rozstrzygnięcia.

 

Marzena Staniszewska-Mysiara

właściciel